ZDZ w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 28     tel. /0-25/ 632-63-82                               
 

    Spawanie stali niestopowych metodą MAG

Warunki uczestnictwa:
- ukończone 18 lat,
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
- świadectwo lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza.


Program kursu:

- zastosowanie elektryczności do
   spawania łukowego,
- urządzenia spawalnicze
- bezpieczeństwo i higiena pracy
- bezpieczna praca w hali produkcyjnej,
- materiały dodatkowe do spawania,


- spawanie w praktyce
- oznaczenia i wymiarowanie spoin,
- metody przygotowania złączy do spawania,
- kwalifikowanie spawaczy,
- budowa i użytkowanie urządzeń do
   spawania MAG,

Czas trwania: 145 godz. - zajęcia teoretyczne - 25 godz.; zajęcia praktyczne - 120 godz.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w Centrum Kształcenia ZDZ, praktyczne w własnej pracowni wyposażonej w trzy stanowiska spawalnicze - półautomaty do spawania metodą MAG, stanowiska do przygotowania materiałów ćwiczeniowych i stanowiska do badania złączy spawalniczych.

Szkolenie prowadzi wykładowca z wyższym wykształceniem spawalniczym oraz instruktor posiadający uprawnienia spawalnicze i pedagogiczne.

Kurs kończy się egzaminem wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-99/IS-17.
Po zdaniu przed komisją państwową egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym, uczestnik otrzymuje uprawnienia do spawania konstrukcji zaliczonych do klasy 3 wg PN-87/M-69008
oraz książkę spawacza.

Absolwent kursu uzyskuje wiedzę i umiejętności do samodzielnego i bezpiecznego wykonywania zawodu spawacza.

Centrum Kształcenia ZDZ posiada Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Nr 465/2007 uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy.
(zobacz certyfikat)styczeń 2012 © SEDKOMP